People

School of Chemistry and Environmental Science

Global Talent 1000 Program

Chuncai Yang

 

1000 Foreign Expert Program

Alan J. Heeger

 

Global Youth Talent 1000 Program

Yanming Sun                                                          

Yuzhou Liu

Mingjie Liu                                                       

Yuan Zhang

Yujie Zhu

 

Zhuoyue Program

Huan Liu

Yu Zhang

Hua Wang

Jiajia Zhou

Ying Jiang

Li Liu

Xiaotian Wang