People

School of Physics

Global Talent 1000 Program

Isao Tanihata

Toshitaka Kajino

 

1000 Foreign Expert Program

Masao Doi                                      

 

Global Youth Talent 1000 Program

Chengping Shen

Xiaojing Liu

 

Zhuoyue Program

Yong Chen

Hiroshi Watanabe

Wei Li

Hongliang Shi

Li Yuan

Yasuro Funaki