People

School of Bio-medical Engineering

Global Talent 1000 Program

Cheng-Kung Cheng

 

Global Youth Talent 1000 Program

Jiaying Lin

Jicong Zhang

 

Zhuoyue Program

Xiaofang Chen

Tao Liu

Jianan Chen

Shuhua Yue