People

School of Mathematics and System Science

Global Youth Talent 1000 Program

Peng Wang

Xiangyu Liang

Zhuoyue Program

Yuan Zhou

Lin Chen