People

School of Mechanical Engineering and Automation

Global Youth Talent 1000 Program

Yingchun Guan

Ye Xu

 

Zhuoyue Program

Yonggang Jiang

Yuliang Wang

Li Wen

Sida Luo

Bao Meng

Peng Peng

Junchen Wang

Lin Feng