People

School of Computer Science

Global Talent 1000 Program

Wenfei Fan

Hong Qin

Weide Cai

 

Global Youth Talent 1000 Program

Feng Lu

Haogang Zhu

 

Zhuoyue Program

Wenjun Wu

Jia Li

Junjun Pan

Yongxin Tong

Qizhi Xu

Jianlei Yang