People

School of Automation Science and Electrical Engineering

Global Youth Talent 1000 Program

Peng Yan

 

Zhuoyue Program

Qinglei Hu

Yang Li

Zhiyu Xi

Wei Wang

Bing Zhu