People

School of Electronics and Information Engineering

Global Talent 1000 Program

Dapeng Wu

 

1000 Foreign Expert Program

Albert Fert

 

Global Youth Talent 1000 Program

Weisheng Zhao

Xiaoxiao Wang

Haiming Yu

 

Zhuoyue Program

Lin Bai

Mai Xu

Na Lei

Meng Zhang

Yue Zhang

Xiaoqian Sun

Zhengpeng Wang

Liang Sun

Sebastian Wandelt

Xiangrong Wang